Modulok

1. MODUL: Védikus bölcseletelmélet »»»
2. MODUL: A jógalélektan az elme és tudat működése »»»
3. MODUL: A jóga élettan – az emberi test finomfizikai burkai és energetikai rendszere »»»
4. MODUL: Asztropszichológia - a jellem és sorsformálás védikus alapjai »»»
5. MODUL: Férfi és nő útja a jógában »»»
6. MODUL: A lelki szellemi ember viszonya a karrierhez és a pénzhez »»»
7. MODUL: Coaching, tanácsadás, mentoring - a megoldás-orientált segítői kapcsolat,  »»»
8. MODUL: Holisztikus egészség kialakítása, megőrzése és fejlesztése - táplálkozástan és ayurvéda alapok »»»
9. MODUL: A test és a tudat egészségének jógikus alapjai »»»
10. MODUL: Testi-lelki egyensúly kialakítása és megőrzése ötezer éves jóga eszköztára alkalmazásával »»»
11. MODUL: Meditáció – filozófia és gyakorlat »»»

 

Saját gyakorláshoz hanganyagaink: KILKK IDE!

 

Bakos Attila Narada Akadémia
Bakos Attila - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés
Bakos Attila - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés
Dr. Duffek Mihály előadása
Tóth Katalin előadása
Dr. Bakos Judit Eszter - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés
Dr. Bakos Judit Eszter - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés
Prof. Szűcsné Dr Péter Judit
Dr. Czere Krisztina előadása
Relax Jóga nidra
Jóga

 

A képzés leírása - ModulokRÓL RÉSZLETESEN

1. MODUL: Védikus bölcseletelmélet

kontakt órák összesen: 2 tanóra 

 

A modul célja:

Ismeretszerzés és elmélyítés az ősi indiai, védikus bölcseletelméleti rendszer alapjairól, főbb tanairól, a négy fő jóga irányzatról.  A résztvevők megismertetése a jóga bölcseletelméleti rendszer pszichológiai, önismereti, személyiségfejlesztő, életmódjavító vonatkozásaival.

 

A modul tartalma:

• A védikus bölcseletelmélet alapjai

• Mit értünk jóga alatt?  A jóga alkalmazásának lehetőségei és gyakorlati módszereinek felhasználási területei a jógapszichológiában és a védikus életmód fejlesztésben
• Jóga irtányzatok

 

Tanóra szám: 2

Ebből 2 tanóra elmélet

 

Hallgasson bele itt:

 

 

2. MODUL: Jógalélektan - Az elme és a tudat működése

kontakt órák összesen: 25 tanóra

 

A modul célja:

A résztvevők megismertetése a testelme működésével elméleti és gyakorlati síkon. Ismerjék az emberi létezés holisztikus, testi-szellemi-lelki síkjait, azok sajátosságait és jellemzőit. Ismerjék az emberi elme és tudat különböző állapotait, azokat meghatározó minőségeket (a kötőerőket), valamint a kötőerők sajátosságait. Ismerjék az elme és a tudat működési,- és hatásmechanizmusát.
A résztvevők ismerjék a létezés egyik legfőbb törvényét, az ok-okozat, cselekedet-visszahatás (karma) törvényét, a saját és mások cselekedeteik különböző háttereit azok vissza-hatásait.

A modul tartalma:

• a testelme működése, önismereti tanok
• a test az elme és a lélek kapcsolata
• az elme 5 féle állapota
• az elmebeli szenvedések eredetei
• négy alap-ösztön
• kötőerők, tudatunk működése kötőerők szerint
• karma tan, vagyis a cselekvés különböző szintjei és azok hatása és visszahatása; a sors törvénye
• jóga és a stressz
• jóga és a szorongások, félelmek…

 

Tanóra szám: 25 (= 2,5 tanítási nap)

Ebből 15 tanóra elmélet + 10 tanóra gyakorlat (elmélethez kapcsolódó önismereti gyakorló teszt; megoldás orientációs esettanulmány; relaxációs gyakorlatok, meditatív ismeret elmélyítés)

 

Hallgasson bele itt:

 

 

Om Gayatri

 

3. MODUL: Jóga élettan • Az emberi test finom fizikai burkai és energetikai rendszere

kontakt órák összesen: 23 tanóra 

 

A modul célja:

A résztvevők megismerjék a test finomfizikai rétegeit, az életenergia működési elvét, a csakrák, mint pránikus közpotok szerepét és működési elvét...

 

Saját csakrameditációs gyakorláshoz hanganyag: KLIKK IDE!

 

A modul tartalma:

• finomfizikai vagy asztráltest rétegei (koshák), tudat-burkok
• az ember energetikai rendszere
• az életenergia tana és működési elve (prána-tan)
• csakra-tan, vagyis pránikus központok, emberi potenciálok, csakrák érzékelése
• nadi rendszer vagyis testünk energetikai csatornái és azok működése
• az életerő (kundalini shakti) szabad áramlása
• az életenergia és életerő áramlását akadályozó pszichikus csomók (granthik) és a rájuk ható testzárak

 

Tanóra szám: 23, (=2,3 tanítási nap)

Ebből 15 tanóra elmélet + 8 tanóra gyakorlat (finom fizikai érzékelés fejlesztése; prána áramoltatás; relaxációs gyakorlatok, ászanák a csakrák vonatkozásában, csakra meditációk, meditatív ismeret elmélyítés)

 

Hallgasson bele itt:

 

 

Jóga pszichoterápia - Bakos Attila
BakosJuditEszter Stressz, relaxáció, jóga nidra
Vizsga 2015
Férfi és nő útja a jógában

 

Sri Gayatri Yantra

 

4. MODUL: Asztropszichológia - A jellem és sorsformálás védikus alapjai

kontakt órák összesen: 20 tanóra

 

A modul célja:

A résztvevők ismeretet szerezzenek az ősi írásokban fennmaradt évezredes Dzsotir-véda máig ható sors és jellemtani (asztrológiai) hagyatékáról, elsősorban a mindennapi életben alkalmazható lélektani mesterfogásokról. Az asztrológia jógájával, az Dzsotir-szádhanával a résztvevők megláthatják és megérthetik önmagukat a véges és végtelen teremtés gigantikus óralapján. Ahol a nagymutató a napjegy a lélek, az ember eredendő vágyát és evilági küldetését jelzi. Ezzel szemben a kismutató, az aszcendens, a lelket beburkoló, megtévesztő ego állapotát jelenti, megmutatva a szellemi evolúcióban eddig megtett utat. Megszerzett tudásukat a résztvevők adoptálni tudják a hozzájuk fordulók lélektani nehézségeinek oldására. 

 

A modul tartalma:

• a fény jógájának jellemformáló gyakorlata – a dzsotir szádhana
• sors és jellemtan a dzsotir-véda szerint
• mindennapi életben alkalmazható lélektani mesterfogások

 

Tanóra szám: 20, (=2 tanítási nap)

Ebből 15 tanóra elmélet + 5 tanóra gyakorlat (megoldás orientációs esettanulmány; relaxációs gyakorlatok, meditatív ismeret elmélyítés)

 

Hallgasson bele itt:

 

 

5. MODUL: Férfi és nő útja a jógában

kontakt órák összesen: 10 tanóra

 

A modul célja:

A résztvevők ismerjék a férfi, női lét pszichikus-, viselkedési- és kapcsolatteremtési sajátosságait, jellemzőit.  A férfi és női létforma közötti különbségeket, eltéréseket. A két nem gondolkodásmódját, viselkedési és reagálási mechanizmusát. A résztvevők ismerjék a férfi és női nem alap archetípusait. Ismerjék a harmonikus párkapcsolat alapjait, legyenek tisztában egy kiegyensúlyozott, lelki párkapcsolat jellemzőivel. Ismerjék a tipikus párkapcsolati problémákat, nehézségeket, legyenek tájékozottak megoldási módjukban. Legyenek képesek javaslatot és iránymutatást tenni a problémák megoldására.

 

Férfi és nő útja a jógában  - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés a Narada Akadémián

A modul tartalma:

• A férfi és a női harmónia elérése és megvalósítása a jógában
• A két nem gondolkodás, viselkedés, reagálás mechanizmusa holisztikus nézőpontból
• A férfi és női archetípusok
• Tipikus párkapcsolati nehézségek, kihívások és megoldási utak
• A harmonikus és kiegyensúlyozott párkapcsolat alapjai, jellemzői
• A lelki párkapcsolat művészete
• A férfi és női létforma, mint esély a megvilágosodásra (moksa)
• Mentális és érzelmi energiák tisztítása
• Kapcsolati stressz oldó technikák

 

Saját relaxációs gyakorláshoz: KLIKK IDE!

 

Tanóra szám: 10, (= 1 tanítási nap)

Ebből 6 tanóra elmélet + 4 tanóra gyakorlat (elmélethez kapcsolódó párkapcsolati gyakorló teszt; megoldás orientációs esettanulmány / szülő - gyerek - család konfliktusok/; kapcsolati stressz oldás, meditatív ismeret elmélyítés

 

Hallgasson bele itt:

 

 

Gopala Yantra

 

6. MODUL: A lelki-szellemi ember viszonya a karrierhez és a pénzhez

kontakt órák összesen: 5 óra

 

A modul célja:

A pénzzel, karrierrel és a saját evilági énünkkel (ahankára) való kapcsolatunk elemzése, tudatosítása és szükség esetén átformálása. E típusok felismerése másokban. A személyes pénztípusok (pénzhez való hozzáállás alapján) meghatározása.

 

A  modul tartalma:

• a gyarapodás útja tisztán, nyugodt lélekkel, kreatívan
• elméleti és gyakorlati mesterfogások
• négy védikus cél
• pénz, mint mágikus játék
• a pénzhez és karrierhez való viszonyunk felfedezése
• a pénzhez való viszonyulás típusai – fejlődési utak, feladatok
• önálló felkészülés

 

Tanóra szám: 5, (= 0,5 tanítási nap)

Ebből 7 tanóra elmélet, 3 tanóra gyakorlat (elmélethez kapcsolódó önismereti gyakorló teszt; megoldás orientációs esettanulmány; létbizonytalansági stressz oldó technikák, relaxációs gyakorlatok, office jóga; meditatív ismeret elmélyítés)

 

Hallgasson bele itt:

 

 

Gayatri yantra

 

7. MODUL: Coaching, tanácsadás, mentoring  - megoldás-orientált segítői kapcsolat

kontakt órák összesen: 5 tanóra

 

A modul célja:

A résztvevők ismerjék a mentorálás, segítés etikáját, a hagyományos és modern segitői formák különböző válfajait, e szakmában dolgozók jellemvonásait és készségeit, a megoldás orientált beszélgetés technikáit, a life coaching techinkáit, eszköztárait.

 

A modul tartalma:

• etikai kérdések, tanácsadás, és coaching folyamata

• coaching alapok, kérdezéstechnika

• megoldás orientált beszélgetés a jelenben

• belépni az ismeretlenbe, avagy mi történik amikor nem tudjuk a választ?

• diszfunkciók és funkciók a beszélgetésben

• a segítő személyisége és hatékony tulajdonságai

• a segítő kapcsolat feltételei és befolyásoló tényezői

 

Tanóra szám: 5, (=0,5 tanítási nap)

Ebből 5 tanóra elmélet, 0 tanóra gyakorlat 

 

Ganesha Yantra

 

8. MODUL: A holisztikus egészség - táplálkozástan és  ayurvéda alapok 

kontakt órák összesen: 20 tanóra

 

A modul célja:

A résztvevők legyen tisztában az jóga rendszere által ajánlott egészséges táplálkozás alapjaival, egészségünkre ható jótékony hatásmechanizmusával. Ismerjék az ajurvéda (élet tudománya) alapjait és fontosabb tisztító eljárásait.

 

Táplálkozás tudomány - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés a Narada Akadémián

A modul tartalma:

• táplálkozás élettan- a tápanyagok és szerepük a testben
• a tiszta víz szerepe – Tested vízért kiált!
• a tápcsatorna- és  emésztés szervrendszere
• fontosabb táplálkozás irányzatok a XXI. században
• az egészséges táplálkozás főbb indikátorai
• úton a jógikus táplálkozás felé
• eszünk, élvezünk vagy tápláljuk a testünket?
• bevezetés az ajurvedába (ajur=élet és véda=tudás)

 

Tanóra szám: 20, (=2 tanítási nap)

Ebből 15 tanóra elmélet + 5 tanóra gyakorlat (elmélethez kapcsolódó gyakorló teszt; megoldás orientációs esettanulmány; a jógikus konyha alapjainak irányított "kerekasztal" megbeszélése)

 

Hallgasson bele itt:

 

 

Sri Yantra

 

9. MODUL: A test- és tudat egészségének jógikus alapjai

kontakt órák összesen: 20 óra

 

A modul célja:

A modul célja, hogy résztvevők megismerjék a holisztikus egészség jógikus alapjait.  Ismerjék az életminőségre ható szokásmintákat, illetve az egészség holisztikus (testi- és mentális) síkjait.  A résztvevők legyenek tisztában a testünk és tudatunk egyensúlyát kialakító-, megőrző- és fejlesztő jógikus módszerekkel, vagyis a hosszú távú egészségmegőrzés módozatainak alapjaival, illetve az egészség több síkú fejlesztésének lehetőségeivel.

 

A modul tartalma:

• egészség holisztikus nézőpontból
• alapvető irányelvek az egészségfejlesztésben
• yáma, niyáma, vagyis alapvető etikai irányelvek és napi követendő hasznos szokásminták kialakítása a tiszta, harmonikus és kiteljesedett életért - az astanga-jóga elvei szerint
• ászanák:- az ászanák nem testnevelési gyakorlatok, hanem olyan kitartott testhelyzetek, amelyek révén a gyakorló egyre növekvő mértékben kontrollt szerezhet teste és tudata fölött.
• a pranayamával (légzésirányítással) kombinált testtartások, vagyis a jóga ászanák fontossága az egészségmegőrzésben
• pránayáma - a légzésirányítás fontossága a stressz oldásban, az elme tartós összpontosításához, és hatása a test és a psziché egészségére.
• bandhák, testzárak… - energetikai blokkoldás, energetizálás
• jóga anatómia alapok (fizikai test felépítése, szervrendszerek)

 

Saját gyakárláshoz Napüdvözlet sorozatok: KLIKK IDE!

 

Tanulj Patanjali-t relaxban: KLIKK IDE!

 

Tanóra szám: 20, (=2 tanítási nap)

Ebből 13 tanóra elmélet + 7 tanóra gyakorlat (fontosabb testszervek és szervrendszerek harmonizálása, valamint a mentális egészség megteremtése ászanákkal, /jóga testtartásokkal/ és hatásuk érzékelése.  A módszeres egészség kialakítás, megtartás és fejlesztés alapjai. Pránájáma  /légzésirányítás/ gyakorlatok az egészséges, életerős testtért és a felszabadult megtisztult tudatért.  Bandhák /testzárak- energetikai blokkoldás, energetizálás. Meditatív ismeret elmélyítés)

 

Hallgasson bele itt:

 

 

Gayatri yantra

 

10. MODUL: A Testi-lelki egyensúly kialakítása valamint megőrzése ötezer éves jóga eszköztárának alkalmazásával

kontakt órák összesen: 20 tanóra

 

A modul célja:

A résztvevők ismerjék és legyen képesek alkalmazni, a koncentrációs, összpontosításra szolgáló technikákat. Ismerjék a benső béke és harmónia elérésének módszereit, meghatározó tényezőit. Ismerjék a kibillent testi-lelki egyensúly jellemzőit, legyenek képesek azonosítani azt saját és mások életében.

 

A modul tartalma:

• a testi-lelki egyensúly meghatározása, jellemzői
• pratyahara, érzékeink visszavonása a külvilág szükségtelen tárgyairól
• elménk és gondolataink, vágyaink és szorongásaink tudatos szabályozása
• dharana, koncentráció, mint a tudatos élet alapja; koncentrációs technikák
• relaxáció, elme teljes lecsendesítése, belső csend elérése, relaxációs módszerek, 
• a jóga nidrá alapjai és gyakorlata.  Elmélet és sok gyakorlás a képzés folyamán folyamatosan

 

Saját gyakorláshoz hanganyagaink: KLIKK IDE!

 

Tanóra szám: 20, (=2 tanítási nap)

Ebből 15 tanóra elmélet, +  5 tanóra gyakorlat (elme lecsendesítés gyakorlatok, koncentrációs gyakorlatok, vezetett koncentráció; megoldás orientációs esettanulmány; relaxációs gyakorlatok, meditatív ismeret elmélyítés

 

Hallgasson bele itt:

 

 

Dr. Bakos Judit Eszter - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés
Bakos Attila - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés

 

Gayatri om yantra

 

11. MODUL: Meditáció - filozófia és gyakorlat 

kontakt órák összesen: 10 tanóra

 

A modul célja: A résztvevők ismerjék a meditáció elméleti alapjait, legyen tájékozottak szintjei, formái, működési elve, hatásmechanizmusa, alkalmazásának fontossága, módszerei tekintetében. Legyen képesek gyakorlatban meditálni.

 

Meditáció

A modul tartalma:

• a meditáció fogalma
• a meditáció alapjai, szintjei, formái
• a meditációs hatásmechanizmusa
• a meditáció tárgya
• a meditáció működési elve
• a meditáció alkalmazásának fontossága
• a meditációs módszerek a gyakorlatban
• tudatfeletti meditáció
• yantra és mandala meditáció
• nada yoga    (a hang és rezgés jógája – a világ rezgés természete)
• az Om jelentősége mikro és makrokozmikus megközelítésben
• mantra meditáció elmélete és gyakorlata
• meditációs gyakorlatok

 

Saját gyakorláshoz hanganyagaink: KLIKK IDE!

 

Tanóra szám: 10, (=1 tanítási nap)

Ebből 6 tanóra elmélet, 4 tanóra gyakorlat (meditációs technikák /mandala/benső csend, .../ mantra meditációs gyakorlatok, relaxációs gyakorlatok, meditatív ismeret elmélyítés

 

Hallgasson bele itt:

 

 

Om Gayatri

KAPCSOLÓDÓ LINKEK:

Miért jó, ha jóga nidrázunk? Miért jó, ha relaxálunk?: KLIKK IDE!

Miért jó, ha mantrázunk?: KLIKK IDE!

Mantra szövegek,  fontos mantrák fordítása: KLIKK IDE!

Miért jó mantrákat, mantrazenét hallgatni:  KLIKK IDE!