A BRAHMANA KÉPZÉS© ÉS VÁLASZTHATÓ JÓGAOKTATÓ KÉPZÉS MODULJAI

1. MODUL: Védikus bölcselet,  önismereti tanok | 200 tanóra ebből 120 kontakt filozófia előadás Bakos Attila író, filozófussal  »»»

2  MODUL: A Hatha jóga tudománya »»»

3. MODUL:  Ászanák  (testtartások) | gyakorlat   »»»

4. MODUL: Pránáyáma és bandhák |  gyakorlat, elmélet, filozófia »»»

5. MODUL: Pratyahara & jóga nidra |   gyakorlat, elmélet, filozófia »»»

6. MODUL: Dharana, dhyana |   gyakorlat, elmélet, filozófia »»»

7. MODUL:  Náda jóga, mantra jóga  |   gyakorlat, elmélet, filozófia »»»

8. MODUL:  Védikus művészetek  »»»

9  MODUL: Szanszkrit nyelv és szótárhasználat »»»

10  MODUL:  Jógikus, brahmanikus életszemlélet alapelvei, a jógikus táplálkozás »»»

11. MODUL: Szvadharma és jógikus-brahmanikus család modell   »»»

12. MODUL: Tanítás módszertan, csapatépítés, közösség formálás,  csoportlélektan  »»»

► OPCIONÁLIS  MODUL:  Jóga Oktató Képzés Tanfolyam -  a Hatha jóga oktatás módszertana: emelt szintű képzési modul azok számára, akik elkötelezettek a jóga gyakorlati útja (ászana, pranayama, pratyahara, dharana gyakorlata) mellett és szeretnének hatha jógát tanítani.  A modul teljesítése a Brahmana képző záróvizsgájával 200 órás Hatha jóga oktatói certifikációt ad,  nemzetközi Yoga Alliance minősítéssel (YA-RYT 200). »»»

 

 

 

1. MODUL: Védikus bölcselet, önismereti tanok

 

A modul célja, kompetenciák:

Cél az ősi Vedántikus logikai érvelés és gondolkodás (Njája) elsajátítása, az Upanisádok tanította gyors megkülönböztető értelem, a Viveka-buddhi kifejlesztése. A jóga filozófiai műveltségének elérése, a koncentráció és a meditáció hármasságának szintézise oly módon, hogy a hallgató azt oktatni is tudja. Az elme és az érzékek fölötti gyakorlati önuralom lehető leghatékonyabb elsajátítása úgy, hogy a hallgató azt másoknak tanítani, bemutatni tudja.

 

 

• Dharma Ksetra – a kötelességek síkja

• Számkhja-jóga – az Átman (Önvaló) természete

• Karma-jóga – Eggyé válás a cselekvés jógája által

• Śrī Guru-gītā

• Karma Szanjásza Jóga - Eggyé válás a tettekről való lemondás jógája által

• Dhjána-jóga - Eggyé válás a Meditáció által

• Patandzsali Jóga-szútrák

• Gjána-vigjána jóga

• Táraka Brahma-jóga - Az Örökkévaló Brahman jógája - a szellemi evolúció

• Rádzsa guhja jóga - Királyi titkok jógája - a közvetlen tapasztalás útja

• Vibhúti-jóga - Az Isteni fenség jógája

• Visva-rupa-darsana-jóga - Az Egyetemes Lélek kozmikus látványának jógája

• Bhakti-jóga - az Odaadás Jógája

• A nyolcfokú vagy Astánga-jóga bemutatása

• Prakriti Purusa Viveka jóga - A Mező és a Mező ismerője, Lélek és Anyag jógája

• Gunatraja-vibhága-jóga - Az anyagi természet minőségeinek hármas felosztású jógája

• Purusottama-jóga - A Legfelsőbb Lélek jógája és a Számszára fája

• Daivászura-szampad-vibhága-jóga - Az isteni és az anyagi jellem megkülönböztetésének jógája

• Moksa-jóga - A Megvilágosodás jógája

 

Sastra - Brahmana Képző - Narada Akadémia
Sastra - Brahmana Képző - Narada Akadémia

 

 

2. MODUL: A Hatha jóga tudománya

 

A modul célja:

• A Hatha jóga szerepének meghatározása jógarendszerek között.

• A Hatha Jóga alapművének, Srí Szvátmaráma: Hatha Jóga Pradipikájának  megismerése.

• A Hatha Jóga Pradipika (továbbiakban HYP) pszicho-fizikai, tudati és jellembeli fejlődést támogató szabályzóinak megismerése, önmagunkon való alkalmazása és a megtanultak és megtapasztaltak átadása.

• A Hatha jóga eszköztárának elméleti áttekintése, elmélyítése (Ászana (testtartások) -  pránájáma (légzésirányítás) - (Bandha) testzárak – fontosabb mudrák)

• A HYP szerinti Shatkarmák (testtisztító eljárások) elméleti megismerése és az európai kultúrában is alkalmazható eljárások gyakorlati elsajátítása és gyakorlása.

• A XXI. század kedvelt Hatha jóga irányzatainak bemutatása a tájékozottság kiterjesztésének érdekében.

• az emberi test szervrendszereinek megismerése és 

• az egyes szervrendszerek  működésének alapismerete.  

• A mozgató és a légző szervrendszer működési elveinek készségszintű ismerete a Hatha jóga vonatkozásaiban.

 

Kompetenciák:Tradicionális, eredeti Hatha jóga tudás és eszköztárának elméleti és gyakorlati ismerete. Tájékozottság a XXI. század új keletű Hatha jóga irányzatai körében. Az ászanák (testtartások) és a pránájáma gyakorlatok pontos kivitelezése és a biztonságos gyakorlás, oktatás érdekében elengedhetetlenül fontos anatómiai ismeretek a test fizikai működéséről.

 

Sri yantra

 

3.  MODUL: Ászanák  (testtartások) | gyakorlat

 

Ászanák Dr. Bakos Judit Eszterrel

 A modul célja:

• A Hatha jóga szerepének meghatározása jógarendszerek között.

• A Hatha Jóga alapművének, Srí Szvátmaráma: Hatha Jóga Pradipikájának  megismerése.

• A Hatha Jóga Pradipika (továbbiakban HYP) pszicho-fizikai, tudati és jellembeli fejlődést támogató szabályzóinak megismerése, önmagunkon való alkalmazása és a megtanultak és megtapasztaltak átadása.

• A Hatha jóga eszköztárának elméleti áttekintése, elmélyítése (Ászana (testtartások) -  pránájáma (légzésirányítás) - (Bandha) testzárak – fontosabb mudrák)

• A HYP szerinti Shatkarmák (testtisztító eljárások) elméleti megismerése és az európai kultúrában is alkalmazható eljárások gyakorlati elsajátítása és gyakorlása.

• A XXI. század kedvelt Hatha jóga irányzatainak bemutatása a tájékozottság kiterjesztésének érdekében.

 

 

Kompetenciák:

Tradicionális, eredeti Hatha jóga tudás és eszköztárának elméleti és gyakorlati ismerete. Tájékozottság a XXI. század új keletű Hatha jóga irányzatai körében.

 

Saját gyakárláshoz Napüdvözlet sorozatok: KLIKK IDE!

 

Gayatri yantra

 

 

4. MODUL:  Pránáyáma és bandhák |  gyakorlat, elmélet, filozófia

 

Pránájáma a gyakorlatban

A modul célja és kompetenciák:

• A pránájáma (légzésirányítás) szerepének és jelentőségének megismerése.

• Az egyes pránájámák hatásának megtapasztalása a fizikai és mentális síkon.

• 7 kiemelten fontos pránájáma pontos kivitelezésének ismerete, jótékony hatásaival és kontraindikációival.

• A pránájáma szerepe az egészség kialakításában, megőrzésében és fejlesztésében.

• A Pránájáma gyakorlás szabályainak részletes ismerete.

• Gyakorlás révén egyéni megtapasztalás és a tapasztaltak átadására való képesség kialakítása, valamint a finomfizikai érzékelés kifinomult fejlesztése.

 

Bandhák (mula, uddiyana, jalandhara, maha) gyakorlása, érzékelésfejlesztés

A modul célja és kompetenciák:

• a jógában alkalmazott testzárak gyakorlati megismerése

• kivitelezésének készségszintű elsajátítása

• az egészségre gyakorolt jótékony hatásainak illetve kontraindikációinak ismerete

• gyakorlás révén a finomfizikai érzékelés fejlesztése

 

 

Gayatri om yantra

 

5. MODUL:  Pratyahara & jóga nidra |   gyakorlat, elmélet, filozófia

 

A modul célja és kompetenciák:

• a relaxáció és a jóga nidra jótékony hatásainak megismerése

• a jóga nidra alap módszerének elsajátítása

• a jótékony hatások ismerése

• gyakorlati tapasztalat szerzés és e tapasztalatok átadására való képesség kifejlesztése

• a relaxáció és jóga nidra vezetési módszertanának elsajátítása

 

Saját jóga nidra gyakorláshoz hanganyagaink: KLIKK IDE

 

 

Narada Akadémia - Brahmana képző

 

 

6. MODUL:  Dharana, dhyana |   gyakorlat, elmélet, filozófia

 

A modul célja és kompetenciák: 

• Az elme csapongó természetének tudatos alakítása, fejlesztése sok gyakorlással és

• Az összpontosítás képességének fejlesztése külső és belső koncentrációs tárgyak segítségével

• A meditáció fogalom pontos megértése

• Fontosabb meditációs technikák megismerése, gyakorlása és -

•  Egyéni adottságokat figyelembe véve - fejlesztése

• A yantra és mantra fogalomkörének megismerése

• Óravezetés módszertanának elsajátítása

 

Tanulj Patanjalit relaxációban: KLIKK IDE!

 

Ganesha yantra

 

 

7.  MODUL: Náda jóga, mantra jóga  |   gyakorlat, elmélet, filozófia

 

A modul célja és kompetenciák: 

• A mantra jóga, mantra meditáció alapjai

• A náda jóga- valamint a hang és rezgés-tan  alapjainak megismerése

• fontosabb védikus-jógikus mantrák ismeretének elsajátítása

•  zenés mantrameditáció

• finom érzékelés képességek fejlesztése a Náda jóga eszköztárával.

 

Védikus mantrák saját gyakorláshoz: KLIKK IDE!

 

Sri yantra

 

 

8. MODUL:  Védikus művészetek

 

Anjali táncformációA modul célja, kompetenciák:

 

• az érzelmi, esztétikai fejlődés, a felsőbb rendű, kifinomultabb szépségeszmény (Rasza) elemeinek megismerése

• azok megtapasztalása, s ennek a képességnek tanítása, továbbadása

• a védikus dráma

• a védikus tánc

• a védikus képzőművészet

• a védikus és nyugati szakrális zenei alapok

• Náda-Brahma és a Sabda-brahma, a teremtő és megtisztító hang

• a zeneterápia 

• és a védikus térrendezés területén

 

 

 

 

 

 

Gayatri om yantra

 

 

9. MODUL: Szanszkrit nyelv és szótárhasználat

 

A modul célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szanszkrit nyelv alapjaival és megtanuljanak szótározni, így a későbbiekben önállóan is a kezükbe tudjanak venni egy-egy szanszkrit szöveget. A modul tartalma:

 • a szanszkrit nyelv története
 • a szanszkrit nyelv hangkészletének megismerése, szanszkrit kiejtés
 • ismerkedés a dévanágarí ábécével
 • ismerkedés a különböző átírásokkal
 • szanszkrit nyelvtan – alapok
 • fordítási metodológia alapmondatok fordításán keresztül megadott szószedetekkel
 • szanszkrit-magyar szótár használata – tippek és trükkök

 

Gayatri yantra

 

10.  MODUL: Jógikus, brahmanikus életszemlélet alapelvei, a jógikus táplálkozás

 

Narada Akadémia - Brahmana képző - Bakos Attila

A modul célja és kompetenciák:

 

• a vegetarianizmus motivációi 

• a jógikus és ajurvedikus táplálkozás alapjai

• a jógikus életformát segítő táplálkozás és táplálkozási irányzatok megismerése

• élelmiszerbiztonság

• biogazdálkodás

• környezetvédelem

• jógikus konyha - a mindennapos vegetáriánus étrend

• a vegetáriánus és ayurvedikus konyhaművészetbe való betekintés

• receptek elsajátítása gyakorlott mester vegashef vezetésével

• „learning by doing” módszerrel

 

 

 

Gopala yantra

 

 

11.  MODUL:  Szvadharma és jógikus-brahmanikus család modell

 

Narada Akadémia - Brahmana képző - Bakos Attila

A modul célja, kompetenciák: 

• A család gyakorlati működésének tanulmányozása és megértése a családterápia eszköztárának segítségével.

• A szvadharmában (egyéni életfeladatban) való helytállás a nyugati család modellben.

• A XXI. századi családmodell életképességének és fontosságának megértése a családterápia és a jóga eszköztárának segítségével, a megértette továbbadása másoknak.

 

 

 

 

 

Ganesha yantra

 

 

 

12. MODUL:  Tanítás módszertan, csapatépítés, közösség formálás,  csoportlélektan

 

Narada Akadémia - Brahmana képző - Bakos Attila

A modul célja, kompetenciák: 

• a megszerzett és tapasztalati tudás - átadás módjának elsajátítása

• motivációs technikák

• csapat építési technikák megismerése

• a tanítás etikájának ismerete

 

 

 

Gayatri yantra

 

 

► OPCIONÁLIS  MODUL:  Jógaoktató képzés YA RYT200

a Hatha jóga oktatás módszertana: emelt szintű képzési modul azok számára, akik elkötelezettek a jóga gyakorlati útja (ászana, pranayama, pratyahara, dharana gyakorlata) mellett és szeretnének hatha jógát tanítani.  A modul teljesítése a Brahmana képző záróvizsgájával 200 órás Hatha jóga oktatói certifikációt ad,  nemzetközi Yoga Alliance minősítéssel (YA-RYT 200).  További információ >>

 

Mit fogunk tanulni ezen a jógaoktató tanfolyamon?

 • az óratervezés elsajátítását
  • szekvenciák, óravázlatok készítését (csoportos óra)
  • ászana és pránayama szekvenciák összeállítását (csoportos óra)
  • relaxációs vázlat készítését (csoportos óra)
  • egyéni óravezetés gyakorlása
  • idő kezelést
 • oktatásmódszertant
 • biztonságos ászana igazításokat, módosításokat
 • jógaanatómiát
 •  fontosabb ászanák jótékony hatásait és kontraindikációit
 • óratartásba való bekpcsolódást segédoktatóként
 • csoportos óratartást
 • magánóra tartást.
 • Emellett hospitálás, más jógaórák létogatása és 
 • kellő mennyiségű egyéni gyakorlás is lesz. 

Akkor Neked való ez a tanfolyam, ha elkötelezett vagy a jóga gyakorlati(ászana, pranayama, pratyahara, dharana) és filozófiai útja iránt és legalább egy éve rendszeresen gyakorolsz.  A modul elvégzésének feltétele az előbbiek mellett, az alap Brahmana képzés elméleti oktatásán túl a gyakorlati órákon való aktív részvétel.

A Narada Védikus Akadémia 2018 szeptemberétől Yoga Alliance által regisztrált jógaoktató képző intézmény.  Innentől jógaoktatói  tanfolyamaink certifikációi a Yoga Alliance védjegyét viselik és nemzetközi szinten elfogadottak.

https://www.narada.hu/uploads/Joga/S01-YA-SCHOOL-RYS-200.png   https://www.narada.hu/uploads/Joga/YACEP.png

 

A Narada Védikus Akadémia vonatkozó hazai  jóga oktató képzés minősítése: