A BRAHMANA KÉPZÉS© LEÍRÁSA - MODULOKRÓL RÉSZLETESEN

1. MODUL: Védikus bölcselet,  önismereti tanok | 200 tanóra ebből 120 kontakt filozófia előadás Bakos Attila író, filozófussal  »»»

2  MODUL: A Védikus művészet alapjai | előadás és bemutató »»»

3. MODUL:  A hatha jóga tudománya | előadás   »»»

4. MODUL: Jóga anatómia a hatha jóga szemszögéből | előadás  és gyakorlat »»»

5. MODUL: A jóga pszichikus élettana | előadás  és gyakorlat »»»

6. MODUL: Ászanák  (testtartások) | gyakorlat »»»

7. MODUL:  Pranayama és bandhák a gyakorlatban | gyakorlat »»»

8. MODUL:  Pratyahara és jóga nidra | előadás  és gyakorlat »»»

9  MODUL: A gyakorlati jóga felső foka: dharana, dhyana | előadás  és gyakorlat »»»

10  MODUL:  Mantra jóga és Náda jóga | előadás  és gyakorlat »»»

11. MODUL: A Hinduizmus filozófiája | előadás   »»»

12. MODUL: Jógikus, brahmanikus életszemlélet alapelvei, a jógikus táplálkozás | előadás  »»»

13  MODUL:  Szvadharma és jógikus-brahmanikus család modell | előadás  »»»

14  MODUL: Tanítás módszertan, csapatépítés, közösség formálás,  csoportlélektan | előadás  és gyakolrat  »»»

15. MODUL (OPCIONÁLIS): Hatha jóga oktatás módszertana  |  emelt szintű képzési modul  Yoga Alliance  minősítéssel »»»

 

 

 

1. MODUL: Védikus bölcselet, önismereti tanok

 

A modul célja, kompetenciák:

Cél az ősi Vedántikus logikai érvelés és gondolkodás (Njája) elsajátítása, az Upanisádok tanította gyors megkülönböztető értelem, a Viveka-buddhi kifejlesztése. A jóga filozófiai műveltségének elérése, a koncentráció és a meditáció hármasságának szintézise oly módon, hogy a hallgató azt oktatni is tudja. Az elme és az érzékek fölötti gyakorlati önuralom lehető leghatékonyabb elsajátítása úgy, hogy a hallgató azt másoknak tanítani, bemutatni tudja.

Brahmana Képző - Narada Akadémia

 

• Dharma Ksetra – a kötelességek síkja

• Számkhja-jóga – az Átman (Önvaló) természete

• Karma-jóga – Eggyé válás a cselekvés jógája által

• Śrī Guru-gītā

• Karma Szanjásza Jóga - Eggyé válás a tettekről való lemondás jógája által

• Dhjána-jóga - Eggyé válás a Meditáció által

• Patandzsali Jóga-szútrák

• Gjána-vigjána jóga

• Táraka Brahma-jóga - Az Örökkévaló Brahman jógája - a szellemi evolúció

• Rádzsa guhja jóga - Királyi titkok jógája - a közvetlen tapasztalás útja

• Vibhúti-jóga - Az Isteni fenség jógája

• Visva-rupa-darsana-jóga - Az Egyetemes Lélek kozmikus látványának jógája

• Bhakti-jóga - az Odaadás Jógája

• A nyolcfokú vagy Astánga-jóga bemutatása

• Prakriti Purusa Viveka jóga - A Mező és a Mező ismerője, Lélek és Anyag jógája

• Gunatraja-vibhága-jóga - Az anyagi természet minőségeinek hármas felosztású jógája

• Purusottama-jóga - A Legfelsőbb Lélek jógája és a Számszára fája

• Daivászura-szampad-vibhága-jóga - Az isteni és az anyagi jellem megkülönböztetésének jógája

• Moksa-jóga - A Megvilágosodás jógája

 

Sastra - Brahmana Képző - Narada Akadémia
Sastra - Brahmana Képző - Narada Akadémia

 

2. MODUL: A Védikus művészetek alapjai

 

Berki Éva - Védikus tánc

A modul célja, kompetenciák:

• az érzelmi, esztétikai fejlődés, a felsőbb rendű, kifinomultabb szépségeszmény (Rasza) elemeinek megismerése

• azok megtapasztalása, s ennek a képességnek tanítása, továbbadása

• a védikus dráma

• a védikus tánc

• a védikus képzőművészet

• a védikus és nyugati szakrális zenei alapok

• Náda-Brahma és a Sabda-brahma, a teremtő és megtisztító hang

• a zeneterápia 

• és a védikus térrendezés területén

 

Gayatri om yantra

 

3. MODUL: A Hatha jóga tudománya a Hatha Yoga Pradipika (Srí Swatmarama) mentén

 

A modul célja:

• A Hatha jóga szerepének meghatározása jógarendszerek között.

• A Hatha Jóga alapművének, Srí Szvátmaráma: Hatha Jóga Pradipikájának  megismerése.

• A Hatha Jóga Pradipika (továbbiakban HYP) pszicho-fizikai, tudati és jellembeli fejlődést támogató szabályzóinak megismerése, önmagunkon való alkalmazása és a megtanultak és megtapasztaltak átadása.

• A Hatha jóga eszköztárának elméleti áttekintése, elmélyítése (Ászana (testtartások) -  pránájáma (légzésirányítás) - (Bandha) testzárak – fontosabb mudrák)

• A HYP szerinti Shatkarmák (testtisztító eljárások) elméleti megismerése és az európai kultúrában is alkalmazható eljárások gyakorlati elsajátítása és gyakorlása.

• A XXI. század kedvelt Hatha jóga irányzatainak bemutatása a tájékozottság kiterjesztésének érdekében.

 

Kompetenciák:

Tradicionális, eredeti Hatha jóga tudás és eszköztárának elméleti és gyakorlati ismerete. Tájékozottság a XXI. század új keletű Hatha jóga irányzatai körében.

 

Saját gyakárláshoz Napüdvözlet sorozatok: KLIKK IDE!

 

Sri yantra

 

4. MODUL  Jóga anatómia a hatha jóga szemszögéből

 

A modul célja:

• az emberi test szervrendszereinek megismerése és 

• az egyes szervrendszerek  működésének alapismerete.  

• A mozgató és a légző szervrendszer működési elveinek készségszintű ismerete a Hatha jóga vonatkozásaiban.

 

Kompetenciák:

 

Az ászanák (testtartások) és a pránájáma gyakorlatok pontos kivitelezése és a biztonságos gyakorlás, oktatás érdekében elengedhetetlenül fontos anatómiai ismeretek a test fizikai működéséről.

 

Gopala yantra

 

5. MODUL: A jóga pszichikus élettana

 

A modul célja:

• a pancsakósa (a testszerkezet finomfizikai burkai)

• a nádi rendszer (finomfizikai energia-csatorna hálózat)

• a pránikus (energia)  test és a  prána shakti

• a pancsa prána (5 fő prána) és upa prána (alpránák)

• a csakra rendszer (fő finomfizikai központok rendszere)

• a kundaliní shakti tudatos életerő energia

• a granthik (pszichikus csomók)

• a pancsa tattva (öt fő elem) és

• a tridosha tattva (testtípusok) megismerését, valamint az összefüggések megértését a finomfizikai energetikában

 

Kompetenciák:

A finom energetikai rendszer ismerete a jóga- és a tantra tudománya mentén. A finomenergetika átfogó ismerete és megértése nagyfokú motiváltságot eredményez a megtapasztalásokhoz vezető gyakorlásra (technikák ld. további modulok).  Vagyis a folyamat elsajátítása: tanulás – megértés – gyakorlás - tapasztalás

 

Saját csakrameditációs gyakorláshoz hanganyag: KLIKK IDE!

 

Ganesha yantra

 

6 MODUL: Ászanák – testtartások

 

Ászanák Dr. Bakos Judit Eszterrel

A modul célja és kompetenciák:

• 25 kiemelten fontos ászana részletes ismerete, pontos kivitelezése, jótékony hatásaival és kontraindikációival.

• Az ászanák szerepe az egészség megőrzésben és fejlesztésben.

• A bemelegítő gyakorlatok készségszintű ismerete.

• Az ászana szekvenciák építése.

• A biztonságos, hatékony gyakorlás alapjainak megismerése.

• Egyéni fizikum és kitartás fejlesztése sok-sok gyakorlással, és a saját tudás és tapasztalatok továbbadás-képességének fejlesztése.

• Sok-sok gyakorlás

 

Saját gyakárláshoz Napüdvözlet sorozatok: KLIKK IDE!

 

Gayatri yantra

 

7. MODUL: Pránájáma és bandhák a gyakorlatban

 

Pránájáma a gyakorlatban

A modul célja és kompetenciák:

• A pránájáma (légzésirányítás) szerepének és jelentőségének megismerése.

• Az egyes pránájámák hatásának megtapasztalása a fizikai és mentális síkon.

• 7 kiemelten fontos pránájáma pontos kivitelezésének ismerete, jótékony hatásaival és kontraindikációival.

• A pránájáma szerepe az egészség kialakításában, megőrzésében és fejlesztésében.

• A Pránájáma gyakorlás szabályainak részletes ismerete.

• Gyakorlás révén egyéni megtapasztalás és a tapasztaltak átadására való képesség kialakítása, valamint a finomfizikai érzékelés kifinomult fejlesztése.

 

Bandhák (mula, uddiyana, jalandhara, maha) gyakorlása, érzékelésfejlesztés

A modul célja és kompetenciák:

• a jógában alkalmazott testzárak gyakorlati megismerése

• kivitelezésének készségszintű elsajátítása

• az egészségre gyakorolt jótékony hatásainak illetve kontraindikációinak ismerete

• gyakorlás révén a finomfizikai érzékelés fejlesztése

 

Gopala yantra

 

8. MODUL: Pratyahara gyakorlatok, Jóga nidra

 

A modul célja és kompetenciák:

• a relaxáció és a jóga nidra jótékony hatásainak megismerése

• a jóga nidra alap módszerének elsajátítása

• a jótékony hatások ismerése

• gyakorlati tapasztalat szerzés és e tapasztalatok átadására való képesség kifejlesztése

• a relaxáció és jóga nidra vezetési módszertanának elsajátítása

 

Saját jóga nidra gyakorláshoz hanganyagaink: KLIKK IDE!

 

Ganesha yantra

 

9. MODUL: A gyakorlati jóga felsőfoka: dháraná, dhyana

 

Dháraná a gyakorlatban - koncentráció fejlesztő gyakorlatok

A modul célja és kompetenciák: 

• Az elme csapongó természetének tudatos alakítása, fejlesztése sok gyakorlással és

• Az összpontosítás képességének fejlesztése külső és belső koncentrációs tárgyak segítségével

 

Tanulj Patanjalit relaxációban: KLIKK IDE!

 

Narada Akadémia - Brahmana képző

 

Dhjána, meditáció elmélet és gyakorlat

 

Narada Akadémia - Brahmana képző

   A modul célja és kompetenciák: 

   • A meditáció fogalom pontos megértése

   • Fontosabb meditációs technikák megismerése, gyakorlása és -

   • Egyéni adottságokat figyelembe véve - fejlesztése

   • A yantra és mantra fogalomkörének megismerése

   • Óravezetés módszertanának elsajátítása

 

Saját mantra gyakorlást segítő hanganyagok: KLIKK IDE!

 

Gayatri yantra

 

10. MODUL: Mantra jóga és náda jóga a gyakorlatban

 

A modul célja és kompetenciák: 

• A mantra jóga, mantra meditáció alapjai

• A náda jóga- valamint a hang és rezgés-tan  alapjainak megismerése

• fontosabb védikus-jógikus mantrák ismeretének elsajátítása

•  zenés mantrameditáció

• finom érzékelés képességek fejlesztése a Náda jóga eszköztárával.

 

Védikus mantrák saját gyakorláshoz: KLIKK IDE!

 

Gayatri om yantra

 

11. MODUL  - A hinduizmus filozófiája

 

Szanszkrit nyelv alapjai

A modul célja, kompetenciák:

• Az ősi írások eredeti nyelvének megismerése az ismeret terjesztés szintjén.

 

A hinduizmus főbb irányzatai

A modul célja, kompetenciák:

• A hallgatók alapműveltségének kialakítása és fejlesztése a hinduizmus főbb vallási irányzatait illetően.

 

Sat-darsana vagyis a hat hindu bölcseletelméleti rendszer

A modul célja, kompetenciák:

• A hindu bölcseletelméleti rendszerek tanításaiban való konkrét eligazodás.

 

Narada Akadémia - Brahmana képző - Bakos Attila

A jóga filozófiai rendszere és irányzatai

A modul célja és kompetenciák: 

• Összegző, rendszerező, szintetizáló tudás megszerzése a jóga tárgyáról és irányzatairól.

 

A tantra filozófiai rendszere és irányzatai

A modul célja, kompetenciák:

• Összegző szintetizáló rendszerező tudás a tantra filozófiáról.

• A szimbólumok filozófiája, a képi asszociációs látásmód elsajátítása és e megszerzett képesség oktatása.

• A Természet és az Érosz vallástörténete, ezek máig ható pszichikus igazságtartalmának megismerése és oktatása.

• Csakrák, mint a benső tudatfejlődés kapuinak, a jellemi fejlődés őstípusainak megismerése és oktatása.

• A Kundaliní-sakti vagy életerő energia pszichológiája, érzékelése.

 

Védikus matematika és fizika alapjai

 

Sri yantra

 

12. MODUL: Jógikus, brahmanikus életszemlélet alapelvei, a jógikus táplálkozás

 

Narada Akadémia - Brahmana képző - Bakos Attila

A modul célja és kompetenciák:

• a vegetarianizmus motivációi 

• a jógikus és ajurvedikus táplálkozás alapjai

• a jógikus életformát segítő táplálkozás és táplálkozási irányzatok megismerése

• élelmiszerbiztonság

• biogazdálkodás

• környezetvédelem

• jógikus konyha - a mindennapos vegetáriánus étrend

• a vegetáriánus és ayurvedikus konyhaművészetbe való betekintés

• receptek elsajátítása gyakorlott mester vegashef vezetésével

• „learning by doing” módszerrel

 

Sri yantra

 

13. MODUL: Szvadharma és jógikus-brahmanikus család modell

 

Narada Akadémia - Brahmana képző - Bakos Attila

A modul célja, kompetenciák: 

• A család gyakorlati működésének tanulmányozása és megértése a családterápia eszköztárának segítségével.

• A szvadharmában (egyéni életfeladatban) való helytállás a nyugati család modellben.

• A XXI. századi családmodell életképességének és fontosságának megértése a családterápia és a jóga eszköztárának segítségével, a megértette továbbadása másoknak.

 

Ganesha yantra

 

14. MODUL: Tanítás módszertan, csapatépítés, közösségformálás, csoportlélektan

 

Narada Akadémia - Brahmana képző - Bakos Attila

A modul célja, kompetenciák: 

• a megszerzett és tapasztalati tudás - átadás módjának elsajátítása

• motivációs technikák

• csapat építési technikák megismerése

• a tanítás etikájának ismerete

 

Ganesha yantra

 

15. MODUL: EMELT • A hatha jóga oktatás módszertana

 

A modul célja, kompetenciák

A Hatha jóga oktatás módszertanának elméleti és gyakorlati  elsajátítása  200 órás Hatha jóga oktatói képesítéshez, szakvizsgához és certifikációhoz

• az óratervezés elsajátítása

• szekvenciák, óravázlatok készítésére való képesség kialakítása

• a biztonságos ászana igazítások, módosítások

• jógaanatómia Plusz

• ászana és pránayama szekvenciák összeállítása

•  relaxációs vázlat készítés elsajátítása

• egyéni óravezetés gyakorlása

• elszánt és komoly órai gyakorlás, hospitálás, egyéni gyakorlás, 

 

E modulra azok jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a jóga gyakorlati útja (ászana, pranayama, pratyahara, dharana) mellett és legalább egy éve rendszeresen gyakorolnak.  A modul elvégzésének feltétele az előbbiek mellett, az alap Brahmana képzés elméleti oktatásán túl a gyakorlati órákon való személyes jelenlét.  Vagyis akkor Neked való ez a modul, ha vállalod, hogy kitartóan gyakorolsz velünk és egyedül is, hogy fejlődj, és a megszerzett tapasztalataidat, tudásod át tudd majd adni az óráidon.

A Narada Védikus Akadémia 2018 szeptemberétől Yoga Alliance által regisztrált jógaoktató képző intézmény.  Innentől jógaoktatói certifikációink a Yoga Alliance védjegyét viselik és nemzetközi szinten elfogadottak.

https://www.narada.hu/uploads/Joga/S01-YA-SCHOOL-RYS-200.png   https://www.narada.hu/uploads/Joga/YACEP.png

 

A Narada Védikus Akadémia vonatkozó hazai minősítése: