Jógapszichológia és védikus életmód mentor képzés modulok

1. MODUL: Védikus bölcseletelmélet »»»
2. MODUL: A jógalélektan az elme és tudat működése »»»
3. MODUL: Csakrapszichológia - jóga élettan »»»
4. MODUL: Asztropszichológia - a jellem és sorsformálás védikus alapjai »»»
5. MODUL: Férfi és nő útja a jógában »»»
6. MODUL: A lelki szellemi ember viszonya a karrierhez és a pénzhez »»»
7. MODUL: Coaching, tanácsadás, mentoring - a megoldás-orientált segítői kapcsolat  »»»
8. MODUL: Holisztikus egészség - táplálkozástan és ayurvéda alapok »»»
9. MODUL: A test és a tudat egészségének jógikus alapjai »»»
10. MODUL: Testi-lelki egyensúly kialakítása és megőrzése ötezer éves jóga eszköztára alkalmazásával »»»
11. MODUL: Meditáció – filozófia és gyakorlat »»»

Regisztrálok a képzésre

 

Bakos Attila Narada Akadémia
Bakos Attila - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés
Bakos Attila - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés
Dr. Duffek Mihály előadása
Tóth Katalin előadása
Dr. Bakos Judit Eszter - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés
Dr. Bakos Judit Eszter - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés
Prof. Szűcsné Dr Péter Judit
Dr. Czere Krisztina előadása
Relax Jóga nidra
Jóga

 

A képzés leírása - ModulokRÓL RÉSZLETESEN

1. MODUL: Védikus bölcseletelmélet

kontakt órák összesen: 2 tanóra

A modul célja:

Ismeretszerzés és elmélyítés az ősi indiai, védikus bölcseletelméleti rendszer alapjairól, főbb tanairól, a négy fő jóga irányzatról.  A résztvevők megismertetése a jóga bölcseletelméleti rendszer pszichológiai, önismereti, személyiségfejlesztő, életmódjavító vonatkozásaival.

Hallgass bele itt:

 

 

 

2. MODUL: Jógalélektan - Az elme és a tudat működése

kontakt órák összesen: 25 tanóra

A modul célja:

A résztvevők megismertetése a testelme működésével elméleti és gyakorlati síkon. Ismerjék az emberi létezés holisztikus, testi-szellemi-lelki síkjait, azok sajátosságait és jellemzőit.
A résztvevők ismerjék a létezés egyik legfőbb törvényét, az ok-okozat, cselekedet-visszahatás (karma) törvényét, a saját és mások cselekedeteik különböző háttereit azok vissza-hatásait.

Hallgass bele itt:

 

 

 

3. MODUL: Csakrapszichológia  - jóga élettan • Az emberi test finom fizikai burkai és energetikai rendszere

kontakt órák összesen: 23 tanóra 

A modul célja:

A résztvevők megismerjék a test finomfizikai rétegeit, az életenergia működési elvét, a csakrák, mint pránikus közpotok szerepét és működési elvét...

Hallgass bele itt:

 

 

Jóga pszichoterápia - Bakos Attila
BakosJuditEszter Stressz, relaxáció, jóga nidra
Vizsga 2015
Férfi és nő útja a jógában

 

Sri Gayatri Yantra

Regisztrálok a képzésre

 

 

4. MODUL: Asztropszichológia - A jellem és sorsformálás védikus alapjai

kontakt órák összesen: 20 tanóra

A modul célja:

A résztvevők ismeretet szerezzenek az ősi írásokban fennmaradt évezredes Dzsotir-véda máig ható sors és jellemtani (asztrológiai) hagyatékáról, elsősorban a mindennapi életben alkalmazható lélektani mesterfogásokról. Az asztrológia jógájával, az Dzsotir-szádhanával a résztvevők megláthatják és megérthetik önmagukat a véges és végtelen teremtés gigantikus óralapján. 

Hallgass bele itt:

 

 

 

5. MODUL: Férfi és nő útja a jógában

kontakt órák összesen: 10 tanóra

A modul célja:

A résztvevők ismerjék a férfi, női lét pszichikus-, viselkedési- és kapcsolatteremtési sajátosságait, jellemzőit.  A férfi és női létforma közötti különbségeket, eltéréseket. A két nem gondolkodásmódját, viselkedési és reagálási mechanizmusát.  Ismerjék a harmonikus párkapcsolat alapjait, legyenek tisztában egy kiegyensúlyozott, lelki párkapcsolat jellemzőivel. Ismerjék a tipikus párkapcsolati problémákat, nehézségeket, legyenek tájékozottak megoldási módjukban. 

Hallgass bele itt:

 

 

Gopala Yantra

 

6. MODUL: A lelki-szellemi ember viszonya a karrierhez és a pénzhez

kontakt órák összesen: 5 óra

A modul célja:

A pénzzel, karrierrel és a saját evilági énünkkel (ahankára) való kapcsolatunk elemzése, tudatosítása és szükség esetén átformálása. E típusok felismerése másokban. A személyes pénztípusok (pénzhez való hozzáállás alapján) meghatározása.

Hallgass bele itt:

 

 

Gayatri yantra

Regisztrálok a képzésre

 

7. MODUL: Coaching, tanácsadás, mentoring  - megoldás-orientált segítői kapcsolat

kontakt órák összesen: 5 tanóra

A modul célja:

A résztvevők ismerjék a mentorálás, segítés etikáját, a hagyományos és modern segitői formák különböző válfajait, e szakmában dolgozók jellemvonásait és készségeit, a megoldás orientált beszélgetés technikáit, a life coaching techinkáit, eszköztárait.

Ganesha Yantra

 

8. MODUL: A holisztikus egészség - táplálkozástan és  ayurvéda alapok 

kontakt órák összesen: 20 tanóra

A modul célja:

A résztvevők legyenek tisztában az jóga rendszere által ajánlott egészséges táplálkozás alapjaival, egészségünkre ható jótékony hatásmechanizmusával. Ismerjék az ajurvéda (élet tudománya) alapjait és fontosabb tisztító eljárásait.

Hallgass bele itt:

 

 

Photo credit:ID 137396440 © Boris Ryzhkov 

Sri Yantra

 

9. MODUL: A test- és tudat egészségének jógikus alapjai

kontakt órák összesen: 20 óra

A modul célja:

A modul célja, hogy résztvevők megismerjék a holisztikus egészség jógikus alapjait.  Ismerjék az életminőségre ható szokásmintákat, illetve az egészség holisztikus (testi- és mentális) síkjait.  A résztvevők legyenek tisztában a testünk és tudatunk egyensúlyát kialakító-, megőrző- és fejlesztő jógikus módszerekkel, vagyis a hosszú távú egészségmegőrzés módozatainak alapjaival, illetve az egészség több síkú fejlesztésének lehetőségeivel.

Hallgass bele itt:

 

 

Photo credit: Bota Beáta Photography

Gayatri yantra

 

10. MODUL: A Testi-lelki egyensúly kialakítása valamint megőrzése ötezer éves jóga eszköztárának alkalmazásával

kontakt órák összesen: 20 tanóra

A modul célja:

A résztvevők ismerjék és legyenek képesek alkalmazni, a koncentrációs, összpontosításra szolgáló technikákat. Ismerjék a benső béke és harmónia elérésének módszereit, meghatározó tényezőit. Ismerjék a kibillent testi-lelki egyensúly jellemzőit, legyenek képesek azonosítani azt saját és mások életében.

Hallgass bele itt:

 

 

Dr. Bakos Judit Eszter - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés
Bakos Attila - Jógapszichoterápia és életmód tanácsadó képzés

 

Gayatri om yantra

 

11. MODUL: Meditáció - filozófia és gyakorlat 

kontakt órák összesen: 10 tanóra

A modul célja: A résztvevők ismerjék a meditáció elméleti alapjait, legyenek tájékozottak a meditáció szintjei, formái, működési elve, hatásmechanizmusa, alkalmazásának fontossága, módszerei tekintetében. Legyenek képesek gyakorlatban meditálni.

Hallgass bele itt:

 

 

Meditáció

Regisztrálok a képzésre

 

KAPCSOLÓDÓ LINKEK:

Miért jó, ha jóga nidrázol? Miért jó, ha relaxálsz?: KLIKK IDE!

Miért jó, ha mantrázol?: KLIKK IDE!

Mantra szövegek,  fontos mantrák fordítása: KLIKK IDE!

Miért jó mantrákat, mantrazenét hallgatni:  KLIKK IDE!

 

Fotó illusztráció: Eval Miko