Mantrákról | A mantra jelentése | a mantrák hatása

 

Mi a mantra? 

A mantra gondolataink mederbe terelésének, érzéseink finomításának, személyiségünk fejlesztésének a meditációs eszköze

Két szanszkrit szótagból származik: man "elmét" jelent, "tra" pedig tisztítani, vagyis durván fordítva a mantra szó elmetisztítást jelent.

 • A mantra meditációs tárgy. 
 • Ereje azon képességében rejlik, hogy ugyanabba a tudatállapotba vezeti el a meditálót, mint amit a mantrát először megtapasztaló látó ért el. | Pandit Radzsmani Tigunait PhD, a Mantra ereje
 • Az írások szerint egy mantra valódi alakja különbözik a leírt formától, lényege inkább a nada (tiszta, hallhatatlan, örök hang), melyről János evangélista így írt: „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.” [Jn 1,1]
 • A mantra jóga gyakorlás során, a mantra hangja egyre finomabb és csendesebb lesz. Ez a mantra legősibb állapota, ugyanebben az élményben volt része a mantra első látójának is. | Bakos Attila

 

 

Miért mantrázzunk?  Miért jó, ha mantrázunk?

A hiteles mantra jóga olyan gyakorlás, amely

 • segít megszabadítani az elménket, tudatunkat az anyagi világ befolyásától,
 • vágyaink, ragaszkodásaink, indulataink és szorongásaink színes emocionális kavalkádjától. 
 • Mederbe tereli
  • ksipta (nyughatatlan, zavart), 
  • mudha (tompa, lassú) és 
  • vikshipta (állandóan pörgő) típusú elmét
 • és az ekagra (fókuszált, egyhegyű) majd végül pedig a nirodha (uralt, szabályozott, meditációra alkalmas) állapot felé vezeti a komoly gyakorlót.
 • Vagyis a rendszeres mantra jóga és meditáció benső harmóniát, derűt, nyugalmat és békét hoz el számunkra valamint tudatos, higgadt, koncentrált és uralt elmét, értelmet és létezést eredményez.

 

A „Mesterhármas”: OM • Gayatri mantra • Maha Mrtyunjaya mantra

OM 

 • A Mándúkja-upanisad szerint az Om-ot alkotó három alaphang az A-U-M és a harmadik szótagot a csend hangja követi.   E három szótag a valóság három állapotát jelképezi, melyek megfeleltethetők az éber, az álom-állapotnak, és az álomtalan-alvás állapotának; a rákövetkező csend, pedig a transzcendentális valóságot, a turiyát jelképezi.  Az egész világ az Om-ból keletkezik, s végül abba olvad bele, az Om-on való meditáció révén férhetünk hozzá mind a három tudatállapothoz – valamint a negyedikhez, a transzcendens Igazsághoz. (Pandit Radzsmani Tigunait PhD, a Mantra ereje)

 

om /aum


 

GAYATRI MANTRA 

 • A gayatri (ejtsd: gajatri)  mantrát a hagyomány szerint „a Védák Anyjának” nevezik.
  • Gyakorlása révén a bölcsek kinyilatkoztatásban részesülhettek az összes többi mantrát illetően, mivel ez a mantra megszünteti a gondolati zajt, lemossa a karmikus tisztátalanságokat, megtisztítja az egót, élesíti az intellektust, és közvetlenül a Forrásból származó fénnyel ragyogja be belső lényünket.
  • A gajatri mantra összekapcsol a belső tanítóval, segít belső útmutatást, belső inspirációt nyernünk.
  • A megtisztulás folyamata a tudattalan mélyén kezdődik, és fokozatosan járja át személyiségünk minden jellegét.
  • Megújulunk, teljesen átlényegülünk.
  • Noha az átlényegülés csak ritkán a pillanat műve, e mantra hatása óriási, és örökké tart.

 

ॐ भूर्भुवः॒ सुवः ।

तत्स॑वितुर्वरे॑ण्यम् ।

भ॒र्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि। ।

धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त्॥ ।

 

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ

tat savitur vareṇ(i)yaṃ

bhargo devasya dhīmahi

dhíyo yo naḥ pracodayāt

 

„Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad,

és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket. Azon, aki minden

nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt.

Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg

elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!”

(Bakos Attila fordítása)


 

MAHA MRTYUNJAYA MANTRA

 • A mahá mrtyunjaya (ejtsd: mrtjundzsaja) mantra gyógyító és tápláló mantra.
 • Bizonyos értelemben ez a Védák szíve.
 • A mantra által életre keltett gyógyító erő hullámai a testtől a pszichéig, a pszichétől a lélekig áradnak.
 • Megerősíti akaraterőnket, tudásunkat, és tetteinket, felszabadítja lelkesedésünket, bátorságunkat, és határozottságunkat.
 • E mantra vibrációja a belső gyógyító erőt kelti életre, miközben magához vonzza a természet gyógyító erőit is, és megteremti az ezen erők egyesüléséhez szükséges körülményeket.
 • A mahá mrtjundzsaja mantra a belső tanítóval kapcsol össze, és segít, hogy minden tápértéket kinyerhessünk az ennivalókból, gyógynövényekből, vagy a legtöbbet hozhassuk ki bármely jó közérzetünk érdekében vállalt gyakorlatból.

 

ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।

 

aum tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭi-vardhanam

urvārukam iva bandhanān mṛtyor mukṣīya māmṛtāt

 

„Meditáljunk az Úr Síván! Az Ő támogatásával felszabadulhatunk a

szenvedés, betegség, születés és halál fogságából, s megtapasztalhatjuk a lélek halhatatlanságát.” (Tartalmi megközelítés: Bakos Judit Eszter)


 

A bölcsek szerint kétféle módon győzhetjük le a szellemi kibontakozásunk útjában álló akadályokat:

 • vagy gyengeségünk legyőzésével, minek következtében belső erőre teszünk szert, vagy erősségeink fejlesztésével. 
 • gayatri gyakorlat az első módszert segíti, a maha mrtyunjaya pedig a másodikat.
 • gayatri a megtisztításra összpontosít, a maha mrtyunjaya  a gyógyításra.
 • Végül is mindkét gyakorlat ugyanahhoz a célhoz vezet.

Milyen mantrák vannak?

BIJA-MANTRA (ejtsd: bidzsa mantra, vagyis mag-mantra)

 • A mag-mantrákban ott rejlik az a lehetőség, hogy az Isteni-mag, a spirituális megvilágosodás lenyűgöző fájában öltsön testet. 
 • A mag-mantrák olyanok, mint a vonatot húzó mozdony, és ezért gyakran sakti-mantráknak is nevezik őket. 
 • Céljuk, hogy szilárd alapot képezzenek, és később a tanító a spiritualitás egész építményét erre építhesse. 
 • A mag-mantrán való meditáció segít a negatív szamszkárák (a múlt tudattalanban tárolt finom szintű lenyomatai) semlegesítésében, és megerősíti a pozitív szamszkárákat. (Bakos Attila)
 • Ismertebb bija mantrák: OM; Gayatri mantra

MEDITATÍV MANTRÁK (VAGY GURU MANTRÁK)

 • A meditatív mantrák a tiszta spirituális energia gyújtópontjai.
 • Ha ezeket választjuk meditációnk tárgyául, spirituális megvilágosodást eredményeznek. Így tulajdonképpen olyan hidaknak tekinthetjük őket, melyeken átkelhetünk a káprázat mocsarán, és elérhetjük a másik partot. 
 • Mivel a meditatív, vagy guru-mantrákat a belső útmutatás, és az isteni védelem ereje tölti el, tudattalanunk átformálását segítik elő.
 • Egy meditatív mantra gyakorlásának célja a megvilágosodás elérése.
 • Ismertebb guru mantra: gurur brahma ll gurur vishnu, ll gurur devo maheshwarah…

ELMÉLKEDÉST CÉLZÓ MANTRÁK 

 • A legtöbb elmélkedést célzó mantrát az Upanisadokban találhatjuk. Mahá vákja (jelentős szentencia, vagy hang) néven ismeretesek – rövid, tömör, és mély értelmű formulák ezek, melyek elképzelhetetlen filozófiai töltettel bírnak. 
 • Használatuk az önelemzést, az önmagunkról való elmélkedést, és – végül – az önmegvalósítást célozza.   
 • A védántikus hagyomány szerint az elmélkedést célzó mantrák gyakorlásának előfeltétele, hogy egy hozzáértő tanító útmutatásai szerint komoly filozófiai tanulmányokat folytassunk.
 • Az elmélkedést célzó mantrák általában a lemondás útjára lépő adhikárinak adott gyakorlatok központi részét képezik.
 • Ismertebb elmélkedést célzó mantra:  szo’ham ( = „én vagyok Az”)

SZIDDHA MANTRÁK

 • Vannak bizonyos mantrák, amelyek vagy belső természetfeletti erőket képesek életre kelteni, vagy odakint idézik meg a természet erőit – szellemi értékük azonban kérdéses.
 • Az ebbe a csoportba tartozó mantrákat általában sziddhik kifejlesztésére használják, mint például: gondolatolvasás, a múlt és a jövő ismerete, gyógyító erő életre keltése. 
 • Ezek életre keltett mantrák.
 • A mantra hagyomány bölcsei megőrizték e mantrák energiájának aktivitását.
 • A tantrikus írásokban említett több ezer mantra sziddha mantra, de a legtöbbjük nem aktív…

MAHÁ MANTRÁK

 • mahá mantrák, melyeket mahá vidjáknak is neveznek, az összes mantra leghatékonyabb és szigorúan titkos esszenciájának tekinthetők.
 • Minden mahá vidjához egy teljesszádhana rendszer tartozik, és egyedi metafizikai alappal bír.
 • mahá vidjákat csak olyan emberek gyakorolhatják, akik a hatha-jóga rendszeres gyakorlásával felkészítették a testüket, érzelmeik erejét szeretetté és áhítattá alakították, és addig csiszolták intellektusukat, hogy képesek megérteni a hatékony mahá mantrák mögött álló tömör, és nehezen érthető filozófiai tanokat. 
 • mahá mantrák gyakorlása a mantra szádhana legmagasabb fokú gyakorlata.
 • Mindazonáltal nagyon rendszerezett és pontos módszer, mely egy hozzáértő mester állandó útmutatását igényli.
 • A kundalini- és a tantra-jóga írásaiban bemutatott technikák képezik azt az önfegyelemre építő alapot, mely lehetővé teszi e hatékony mantrák gyakorlását.
 • Ismertebb maha mantrák:
  • mahamrityunjaya mantra,
  • ganesha maha mantra,
  • om namah sivaya,
  • om namo bhagavate vasudevaya;
  • om namah narayana,
  • hare rama mantra

APTA MANTRÁK

 • Az apta mantrák különleges kapcsolatban állnak azzal a bölccsel, aki átadja őket.
 • Egyszerű szavaknak, vagy formuláknak tűnhetnek, hangozhatnak, de mantrák, mert egy tiszta szívű, és különleges isteni erővel rendelkező bölcs ejtette ki őket a száján.
 • Pontosan úgy fejtik ki hatásukat, ahogyan azt az adott bölcs meghatározta, átvételüknek és gyakorlásuknak nincsenek szabályai.

SZABAR MANTRÁK

 • Az azonosíthatatlan eredetű mantrákat sorolják a szabar mantrák csoportjába.
 • Bármely nyelvben megtalálhatók.
 • A szellemi útkeresők szerint a nem szanszkrit nyelvű mantrák aszabar mantrák.
 • Az ő meglátásuk szerint az Úr Siva, felesége Párvatí kérésére nyilatkoztatta ki ezeket a mantrákat, hogy hasznára legyenek az embernek. A szabar mantrák világi célokat szolgálnak, és nem pedig a megismerést, a megszabadulást, vagy a megvilágosodást.

A szellemi gyakorlatok világában a képzett tanítók általában csak meditatív, elmélkedést célzó, és sziddha mantrákat ajánlanak. A mahá mantrákat csak hosszas és alapos felkészülés után adják át. Az apta és szabar mantrák a legtöbb esetben világi célokat szolgálnak, és nem spirituális felemelkedést.

Forrás: Pandit Radzsmani Tigunait: A mantra ereje – A beavatás misztériuma; OLVASS BELE KIADÓNKNÁL! KLIKK IDE!

és  Bakos Attila író, filozófus jóga  pszichológia előadás-hanganyagok/  


A fenti mellett számos más csoportosítás is létezik, pl. guna-k vagy kötőerők szerinti mantrák (sattva  vagyis jóság/ragyogás, rajas vagyis szenvedély, tamas vagyis támasz, tudatlanság mantrái); védikus mantrák és tantrikus mantrák; szent nevek mantrái (pl. Siva, Ganesha, Brahma, Vishnu, Narayan, Rama, Krsna, Parvati, Sati, Shakti, Laksmi, Sita, Sarasvati… neveit dicsőítő mantrák)

 

 

KAPCSOLÓDÓ LINKEK

Miért jó, ha mantra zenét hallgatunk:  KLIKK IDE!

Miért jó, ha mantrázunk?: KLIKK IDE!

Mantra szövegek,  fontos mantrák fordítása: KLIKK IDE!