Mantrákról | A mantra jelentése | a mantrák hatása

 

Mi a mantra? 

 

A mantra szó két szanszkrit szótagból származik: man "elmét" jelent, "tra" pedig tisztítani, vagyis durván fordítva a mantra szó elmetisztítást jelent.

A mantra meditációs tárgy.  Ereje azon képességében rejlik, hogy ugyanabba a tudatállapotba vezeti el a meditálót, mint amit a mantrát először megtapasztaló látó ért el. (Pandit Radzsmani Tigunait PhD)

Az írások szerint egy mantra valódi alakja nem egyezik meg a leírt formájával, lényege inkább a nada (tiszta, hallhatatlan, örök hang), melyről János evangélista így írt: „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.” [Jn 1,1]

A mantra jóga gyakorlás során, a mantra hangja egyre finomabb és csendesebb lesz, végül már nem vibrálás, se hallás, hanem belső örömmel tölt el hangtalan hangja (náda). Ez a mantra legősibb állapota, ugyanebben az élményben volt része a mantra első látójának is. (Bakos Attila)

 

 

Miért mantrázzunk?  Miért jó, ha mantrázunk?

 

A hiteles mantra jóga olyan hangrezgés, amely segít megszabadítani az elménket, tudatunkat az anyagi világ befolyásától, vágyaink, ragaszkodásaink, indulataink és szorongásaink színes emocionális kavalkádjától.  Mederbe tereli a ksipta (nyughatatlan, zavart), mudha (tompa, lassú) és vikshipta (állandóan pörgő) típusú elmét és az ekagra (fókuszált, egyhegyű) majd végül pedig a nirodha (uralt, szabályozott, meditációra alkalmas) állapot felé vezeti a komoly gyakorlót.

Vagyis a rendszeres mantra jóga és meditáció benső harmóniát, derűt, nyugalmat és békét hoz el számunkra valamint tudatos, higgadt, koncentrált és uralt elmét, értelmet és létezést eredményez.

 

A „Mesterhármas”: OM • Gayatri mantra • Maha Mrtyunjaya mantra

 

OM A Mándúkja-upanisad szerint az Om-ot alkotó három alaphang az A-U-M és a harmadik szótagot a csend hangja követi.   E három szótag a valóság három állapotát jelképezi, melyek megfeleltethetők az éber, az álom-állapotnak, és az álomtalan-alvás állapotának; a rákövetkező csend, pedig a transzcendentális valóságot, a turiyát jelképezi.  Az egész világ az Om-ból keletkezik, s végül abba olvad bele, az Om-on való meditáció révén férhetünk hozzá mind a három tudatállapothoz – valamint a negyedikhez, a transzcendens Igazsághoz. (Pandit Radzsmani Tigunait)

 

om /aum

 

GAYATRI MANTRA A gayatri (ejtsd: gajatri)  mantrát a hagyomány szerint „a Védák Anyjának” nevezik. Gyakorlása révén a bölcsek kinyilatkoztatásban részesülhettek az összes többi mantrát illetően, mivel ez a mantra megszünteti a gondolati zajt, lemossa a karmikus tisztátalanságokat, megtisztítja az egót, élesíti az intellektust, és közvetlenül a Forrásból származó fénnyel ragyogja be belső lényünket. A gajatri mantra összekapcsol a belső tanítóval, segít belső útmutatást, belső inspirációt nyernünk. A megtisztulás folyamata a tudattalan mélyén kezdődik, és fokozatosan járja át személyiségünk minden jellegét. Megújulunk, teljesen átlényegülünk. Noha az átlényegülés csak ritkán a pillanat műve, e mantra hatása óriási, és örökké tart.

 

ॐ भूर्भुवः॒ सुवः ।

तत्स॑वितुर्वरे॑ण्यम् ।

भ॒र्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि। ।

धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त्॥ ।

 

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ

tát savitúr váreṇ(i)yaṃ

bhárgo devásya dhīmahi

dhíyo yó naḥ pracodáyāt

 

„Meditáljunk a Teremtő Isteni Fényforráson, mely a Nap Istenségén, Fény Atyán keresztül árad,

és aki az Univerzumot teremtette és táplálja az Égi, s Földi lényeket. Azon, aki minden

nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt.

Kérjük a Napkorongban megnyilvánuló Fény Világanyát, hogy világosítsa meg

elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk!”

(Bakos Attila fordítása)

 

MAHÁ MRTYUNJAYA MANTRA A mahá mrtyunjaya (ejtsd: mrtjundzsaja) mantra gyógyító és tápláló mantra. Bizonyos értelemben ez a Védák szíve. A mantra által életre keltett gyógyító erő hullámai a testtől a pszichéig, a pszichétől a lélekig áradnak. Megerősíti akaraterőnket, tudásunkat, és tetteinket, felszabadítja lelkesedésünket, bátorságunkat, és határozottságunkat. E mantra vibrációja a belső gyógyító erőt kelti életre, miközben magához vonzza a természet gyógyító erőit is, és megteremti az ezen erők egyesüléséhez szükséges körülményeket. A mahá mrtjundzsaja mantra a belső tanítóval kapcsol össze, és segít, hogy minden tápértéket kinyerhessünk az ennivalókból, gyógynövényekből, vagy a legtöbbet hozhassuk ki bármely jó közérzetünk érdekében vállalt gyakorlatból.

 

ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।

 

aum tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭi-vardhanam

urvārukam iva bandhanān mṛtyor mukṣīya māmṛtāt

 

„Meditáljunk a végtelenül kegyes Úr Síva fenségén! Az Ő kegyéből felszabadulhatunk a

szenvedés, betegség, születés és halál fogságából, s megtapasztalhatjuk a lélek halhatatlanságát.”

 

A bölcsek szerint kétféle módon győzhetjük le a szellemi kibontakozásunk útjában álló akadályokat: vagy gyengeségünk legyőzésével, minek következtében belső erőre teszünk szert, vagy erősségeink fejlesztésével. A gayatri gyakorlat az első módszert segíti, a maha mrtyunjaya pedig a másodikat. A gayatri a megtisztításra összpontosít, a maha mrtyunjaya  a gyógyításra. Végül is mindkét gyakorlat ugyanahhoz a célhoz vezet.

 

–––

Milyen mantrák vannak?

BIJA-MANTRA (ejtsd: bidzsa mantra, vagyis mag-mantra)

 

A mag-mantrákban ott rejlik az a lehetőség, hogy az Isteni-mag, a spirituális megvilágosodás lenyűgöző fájában öltsön testet.  A mag-mantrák olyanok, mint a vonatot húzó mozdony, és ezért gyakran sakti-mantráknak is nevezik őket.  Céljuk, hogy szilárd alapot képezzenek, és később a tanító a spiritualitás egész építményét erre építhesse. A mag-mantrán való meditáció segít a negatív szamszkárák (a múlt tudattalanban tárolt finom szintű lenyomatai) semlegesítésében, és megerősíti a pozitív szamszkárákat. (Bakos Attila)

Ismertebb bija mantrák: OM; Gayatri mantra

 

MEDITATÍV MANTRÁK (VAGY GURU MANTRÁK)

 

A meditatív mantrák a tiszta spirituális energia gyújtópontjai. Ha ezeket választjuk meditációnk tárgyául, spirituális megvilágosodást eredményeznek. Így tulajdonképpen olyan hidaknak tekinthetjük őket, melyeken átkelhetünk a káprázat mocsarán, és elérhetjük a másik partot.  Mivel a meditatív, vagy guru-mantrákat a belső útmutatás, és az isteni védelem ereje tölti el, tudattalanunk átformálását segítik elő. Egy meditatív mantra gyakorlásának célja a megvilágosodás elérése.

Ismertebb guru mantra: gurur brahma ll gurur vishnu, ll gurur devo maheshwarah…

 

ELMÉLKEDÉST CÉLZÓ MANTRÁK 

 

A legtöbb elmélkedést célzó mantrát az Upanisadokban találhatjuk. Mahá vákja (jelentős szentencia, vagy hang) néven ismeretesek – rövid, tömör, és mély értelmű formulák ezek, melyek elképzelhetetlen filozófiai töltettel bírnak. Használatuk az önelemzést, az önmagunkról való elmélkedést, és – végül – az önmegvalósítást célozza.   A védántikus hagyomány szerint az elmélkedést célzó mantrák gyakorlásának előfeltétele, hogy egy hozzáértő tanító útmutatásai szerint komoly filozófiai tanulmányokat folytassunk. Az elmélkedést célzó mantrák általában a lemondás útjára lépő adhikárinak adott gyakorlatok központi részét képezik.

Ismertebb elmélkedést célzó mantra:  szo’ham ( = „én vagyok Az”)

 

SZIDDHA MANTRÁK

 

Vannak bizonyos mantrák, amelyek vagy belső természetfeletti erőket képesek életre kelteni, vagy odakint idézik meg a természet erőit – szellemi értékük azonban kérdéses. Az ebbe a csoportba tartozó mantrákat általában sziddhik kifejlesztésére használják, mint például: gondolatolvasás, a múlt és a jövő ismerete, gyógyító erő életre keltése. Ezek életre keltett mantrák. A mantra hagyomány bölcsei megőrizték e mantrák energiájának aktivitását. A tantrikus írásokban említett több ezer mantra sziddha mantra, de a legtöbbjük nem aktív…

 

MAHÁ MANTRÁK

 

mahá mantrák, melyeket mahá vidjáknak is neveznek, az összes mantra leghatékonyabb és szigorúan titkos esszenciájának tekinthetők. Minden mahá vidjához egy teljesszádhana rendszer tartozik, és egyedi metafizikai alappal bír. A mahá vidjákat csak olyan emberek gyakorolhatják, akik a hatha-jóga rendszeres gyakorlásával felkészítették a testüket, érzelmeik erejét szeretetté és áhítattá alakították, és addig csiszolták intellektusukat, hogy képesek megérteni a hatékony mahá mantrák mögött álló tömör, és nehezen érthető filozófiai tanokat.  A mahá mantrák gyakorlása a mantra szádhana legmagasabb fokú gyakorlata. Mindazonáltal nagyon rendszerezett és pontos módszer, mely egy hozzáértő mester állandó útmutatását igényli. A kundalini- és a tantra-jóga írásaiban bemutatott technikák képezik azt az önfegyelemre építő alapot, mely lehetővé teszi e hatékony mantrák gyakorlását.

Ismertebb maha mantrák: mahamrityunjaya mantra, ganesha maha mantra, om namah sivaya, om namo bhagavate vasudevaya; om namah narayana, hare krsna maha mantra

 

APTA MANTRÁK

 

Az apta mantrák különleges kapcsolatban állnak azzal a bölccsel, aki átadja őket. Egyszerű szavaknak, vagy formuláknak tűnhetnek, hangozhatnak, de mantrák, mert egy tiszta szívű, és különleges isteni erővel rendelkező bölcs ejtette ki őket a száján. Pontosan úgy fejtik ki hatásukat, ahogyan azt az adott bölcs meghatározta, átvételüknek és gyakorlásuknak nincsenek szabályai.

 

SZABAR MANTRÁK

 

Az azonosíthatatlan eredetű mantrákat sorolják a szabar mantrák csoportjába. Bármely nyelvben megtalálhatók. A szellemi útkeresők szerint a nem szanszkrit nyelvű mantrák aszabar mantrák. Az ő meglátásuk szerint az Úr Siva, felesége Párvatí kérésére nyilatkoztatta ki ezeket a mantrákat, hogy hasznára legyenek az embernek. A szabar mantrák világi célokat szolgálnak, és nem pedig a megismerést, a megszabadulást, vagy a megvilágosodást.

 

A szellemi gyakorlatok világában a képzett tanítók általában csak meditatív, elmélkedést célzó, és sziddha mantrákat ajánlanak. A mahá mantrákat csak hosszas és alapos felkészülés után adják át. Az apta és szabar mantrák a legtöbb esetben világi célokat szolgálnak, és nem spirituális felemelkedést.

/Forrás: Pandit Radzsmani Tigunait: A mantra ereje – A beavatás misztériuma; Danvantara Kiadó; Bakos Attila író, filozófus jóga  pszichológia előadás-hanganyagok/

 

A fenti mellett számos más csoportosítás is létezik, pl. guna-k vagy kötőerők szerinti mantrák (sattva  vagyis jóság/ragyogás, rajas vagyis szenvedély, tamas vagyis támasz, tudatlanság mantrái); védikus mantrák és tantrikus mantrák; szent nevek mantrái (pl. Siva, Ganesha, Brahma, Vishnu, Narayan, Rama, Krsna, Parvati, Sati, Shakti, Laksmi, Sita, Sarasvati… neveit dicsőítő mantrák)

 

 

KAPCSOLÓDÓ LINKEK

Miért jó, ha mantra zenét hallgatunk:  KLIKK IDE!

Miért jó, ha mantrázunk?: KLIKK IDE!

Mantra szövegek,  fontos mantrák fordítása: KLIKK IDE!